Bảo tàng “Ký ức Tuổi trẻ”

        Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá là vô cùng cần thiết đối với thế hệ trẻ nói chung và đoàn viên, thanh niên trong khối nói riêng.

        Bảo tàng “Ký ức Tuổi trẻ” là một trang thông tin điện tử đa phương tiện với đầy đủ các thông tin liên quan đến di tích, lịch sử, văn hóa, dân tộc.. gắn liền với tuổi thơ của mỗi con người chúng ta. Đây là một Bảo tàng thông minh, số hóa hiện vật do Tuổi trẻ Đoàn khối Trà Vinh phối hợp Ban Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Trà Vinh, Dự án Công nghệ ANDI xây dựng và được sự thống nhất, ủng hộ của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. Bảo tàng được phát triển theo hình thức số hóa các hiện vật, di tích có sẵn tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Trà Vinh, với ý nghĩa tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh và bảo tồn những giá trị về lịch sử, văn hóa, vật chất tinh thần, con người Trà Vinh đến với thế hệ trẻ tỉnh nhà và mọi người.  

        Bảo tàng được số hóa các hiện vật dựa trên nguồn tư liệu từ các phòng trưng bày, tài liệu, hiện vật có tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Trà Vinh. Bảo tàng thông minh hiện tại đang lưu trữ trên 200 hiện vật, di tích và tư liệu. Khi tham quan trực tuyến Bảo tàng “Ký ức Tuổi trẻ” các bạn có thể xem, đọc thông tin hoặc có thể chọn chế độ tự động nghe thuyết minh các nội dung được tích hợp sẳn từ công nghệ AI.

        Ngoài ra, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Trà Vinh đã được số hóa các hiện vật thành mã quét QR, các bạn đoàn viên thanh niên và khách tham quan có thể thực hiện các thao tác như: quét mã QR để xem thông tin hoặc chọn chế độ nghe thuyết minh tự động các nội dung trên hệ thống điện thoại.

       Với sự tập trung và nỗ lực của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong khối cùng các chuyên gia thiết kế và sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Trà Vinh. Bảo tàng “Ký ức tuổi trẻ” sẽ là nơi để đoàn viên thanh niên có thể tham quan trực tuyến tìm hiểu các hiện vật, di tích lịch sử và các địa điểm du lịch nổi tiếng tỉnh được cập nhật liên tục.

       Với tầm quan trọng và ý nghĩa về mặt lịch sử, văn hóa, cùng với vai trò đặc biệt tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ, Bảo tàng “Ký ức Tuổi trẻ” sẽ là một trong những kênh tuyên truyền trực tuyến hiệu quả cho đoàn viên thanh niên trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, khám phá về những giá trị về lịch sử, văn hóa, truyền thống của dân tộc.

       Tuổi trẻ Đoàn khối Trà Vinh hi vọng Bảo tàng “Ký ức Tuổi trẻ”  sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc tuyền truyền, giáo dục và bảo tồn những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc tỉnh Trà Vinh và sẽ là kênh quảng bá hình ảnh đẹp về các khu di tích, du lịch của tỉnh đến với mọi người trên cả nước.

kyuctuoitre.doankhoitravinh.vn