Product Image
Product Image

CHÙA ÔNG MẸT (BODHISÁLARÀJA)


 Niên đại: Chùa Ông Mẹt được xây dựng lần đầu tiên vào khoảng năm 642


 Nguồn gốc: Đường Lê Lợi, phường 1, TP. Trà Vinh, Trà Vinh