Product Image
Product Image

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TRÀ VINH


 Niên đại: Khoảng cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI


 Nguồn gốc: Ấp Khoán Tiều, xã Trường Long Hòa, TX. Duyên Hải, Trà Vinh