Product Image
Product Image

CHÙA ANGORRÀJAPURÌ (CHÙA ÂNG)


 Niên đại: 


 Nguồn gốc: Phường 8, Thành phố Trà Vinh