Product Image
Product Image

KHU TƯỞNG NIỆM NỮ ANH HÙNG NGUYỄN THỊ ÚT (ÚT TỊCH)


 Niên đại: 


 Nguồn gốc: ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh