Product Image
Product Image
Product Image

CÁI DĨA


 Chất liệu: Gốm


 Niên đại: Thế kỷ XX


 Nguồn gốc: Chùa Reak Mol, xã Kim Hoà, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.