Product Image
Product Image
Product Image

BÌNH VÔI


 Chất liệu: Kim loại


 Niên đại: Thế kỷ XX


 Nguồn gốc: Bà Thạch Thị Sanh, ấp Sóc Chùa, xã Thuận Hoà, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.