Product Image
Product Image
Product Image

Ô TRẦU


 Chất liệu: Đồ Mộc


 Niên đại: Thế kỷ XX


 Nguồn gốc: Sư cả Đào Rên, Chùa Sam Bua ấp Trà Khao, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.