Product Image
Product Image
Product Image

MÃO HANUMAN


 Chất liệu: Giấy


 Niên đại: Thế kỷ XX


 Nguồn gốc: Ông Sơn Cân, Phường 9, TP Trà Vinh