Product Image
Product Image
Product Image

ĐÔI DÉP


 Chất liệu: Nhựa


 Niên đại: Cuối thế kỷ XX


 Nguồn gốc: Đôi dép của cụ MaHa Sơn Thông