Product Image
Product Image
Product Image

CÁI THỐ


 Chất liệu: Gốm


 Niên đại: Thế kỷ 20


 Nguồn gốc: Chùa Bình Tân (Kombonnava), ấp Trì Liêm, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh