Product Image
Product Image
Product Image

Nọc Cấy


 Chất liệu: Đồ mộc


 Niên đại: Thế kỷ thứ 20


 Nguồn gốc: Chùa Tà Thiêu, xã Hoà Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.