Product Image
Product Image
Product Image

Bếp lò


 Chất liệu: Gốm


 Niên đại: Thế kỷ XX


 Nguồn gốc: Bà Thạch Thị Sơn, xã Thuận Hoà, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.