Product Image
Product Image
Product Image

GÀU GÁNH NỮA


 Chất liệu: Đồ mộc


 Niên đại: Thế kỷ XX


 Nguồn gốc: Hiến tặng