Product Image
Product Image
Product Image

KHUNG DỆT CHIẾU


 Chất liệu: Đồ mộc


 Niên đại: Thế kỷ XX


 Nguồn gốc: Bà Ngô Thị Xuân, ấp Cà Hom, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.