Product Image
Product Image
Product Image

ĐÒN XỐC


 Chất liệu: Đồ mộc


 Niên đại: Thế kỷ XX


 Nguồn gốc: Bà Thạch Thị Hương, ấp Ba Si, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.